Prof. dr hab. Zbigniew Sojka (kierownik projektu)

Prof. dr hab. Andrzej Kotarba

Dr dab. Filip Zasada

Dr Joanna Gryboś

Dr Janusz Janas

Dr Michał Śliwa

Mgr inż. Paweł Gryboś

Mgr Camillo Hudy – doktorant

Mgr Aneta Krasowska – doktorantka

Leszek Nowakowski – magistrant