Zbigniew Sojka – key note

“Redox Catalysis on Oxide Nanocrystals for Air Pollution Care  a Conceptual Account”,

14th European Congress on Catalysis, EuropaCat, 18 – 23 August, 2019 Aachen, Germany

 

Camillo Hudy, Janusz Janas, Filip Zasada, Andrzej Kotarba, Zbigniew Sojka

“Cogent Tuning of Intrinsic and Extrinsic Redox Processes Involved in N2O Decomposition over Cobalt Spinel Nanocubes”,

poster 14th European Congress on Catalysis, EuropaCat, 18 – 23 August, 2019 Aachen, Germany

 

Grzybek, K. Ciura, J. Gryboś, P. Indyka, A. Davó-Quiñonero, D. Lozano-Castelló , A. Bueno-López, A. Kotarba, Z. Sojka

CO-PROX reaction over Co₃O₄|Al₂O₃ catalysts,

poster 14th European Congress on Catalysis, EuropaCat, 18 – 23 August, 2019 Aachen, Germany

 

Joanna Gryboś, Camillo Hudy, Filip Zasada, Janusz Janas, Andrzej Kotarba, Zbigniew Sojka,

„Właściwości redoksowe euhedrycznych nanokryształów spinelu kobaltowego w kontekście ich zastosowań katalitycznych do rozkładu N2O i spalania CH4

wykład sekcyjny  S09 WS02 62 Zjazd PTCHem, Warszawa, 2-6, Września ,2019

 

Filip Zasada, Pâmella Vasconcelos Borges de Pinho, Zbigniew Sojka

„Oddziaływanie tlenków azotu (NO, NO2 , NO3) z powierzchnią nanosześcianów Co3O4 – modelowanie molekularne, rozważania termodynamiczne i weryfikacja eksperymentalna”

komunikat S09 KS01 62 Zjazd PTCHem, Warszawa, 2-6, Września 2019

 

Filip Zasada, Joanna Gryboś, Zbigniew Sojka

“Redox processes in cobalt spinel cubic and octahedral nanocrystals and their relevance for catalysis”,

komunikat O-6.8 14th Pannonian International Symposium on Catalysis, High Tatras, September 3-7, 2018

 

Joanna Gryboś, Filip Zasada, Zbigniew Sojka

“Interaction of Dioxygen with Faceted Cobalt Spinel Nanocrystals and its Reactivity in PROX and Lean CH4 Combustion”

invited lecture 5B-IL-4 3rd International Conference on Emerging Advanced Nanomaterials – ICEAN-2018, 30th October – 2nd November 2018. Newcastle NSW, Australia

 

Grzybek, K. Ciura, J. Gryboś, P. Indyka, A. Davó-Quiñonero, D. Lozano-Castelló, A. Bueno-Lopez, A. Kotarba, Z. Sojka

„Efekt morfologii nanoziaren fazy spinelowej na aktywność katalizatora Co3O4|Al2O3 w reakcji selektywnego utleniania CO”,

poster LI Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne (Kraków, 20-22.03.2019)